Thạc sỹ MBA Tài chính (Stirling)new

Thạc sỹ MBA Tài chính (Stirling)

Trường Quản trị kinh doanh Stirling là một trong những trường Đại học đầu tiên tại Vương quốc Anh được tổ chức đào tạo hành nghề uy tín nhất thế giới CFA công nhận chương trình đào tạo phù hợp chuẩn CFA. Ở Anh hiện nay chỉ có gần 20 chương trình được CFA công…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Quốc Tế

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2012, ngành Bảo vệ thực vật và ngành Thú ynew

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2012, ngành Bảo vệ thực vật và ngành Thú y

1. Chuyên ngành tuyển sinh: 1.1. Chuyên ngành Bảo vệ thực vật           Mã số: 62 62 10        Chỉ tiêu: 40 1.2. Chuyên ngành Thú y                            Mã số: 62 62 50        Chỉ tiêu: 40 2. Hình thức đào tạo và cấp bằng: Đào tạo Thạc sĩ được thực hiện dưới hình thức không tập trung; thời…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Việt Nam

Chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện trường Đại học Y tế công cộngnew

Chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện trường Đại học Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế Công cộng là một trường còn rất trẻ, được thành lập từ năm 2001 nhưng Nhà trường đào tạo nhiều chương trình từ Cử nhân, Thạc sỹ đến Tiến sỹ, Chuyên khoa. Từ năm 2004, được sự ủng hộ và cho phép của Bộ Y tế, Trường Đại học Y…

Các bài viết khác của Tin tức & sự kiện
Diễn đàn Thạc sỹ

Góc IT
liên thông học viện tài chính
học viện tài chính
Tổng hợp thông tin tuyển sinh
Khoa Quốc tế - Đại học Thương Mại

Nhập địa chỉ email của bạn: