HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013new

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số   1045    /HVTC-SĐH                                     Hà Nội, ngày   10    tháng   10   năm 20            THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Đợt I năm 2013 Thực hiện Thông tư số:10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Việt Nam

Tuyển sinh khóa 6 Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với ĐH Tây Anh quốcnew

Tuyển sinh khóa 6 Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với ĐH Tây Anh quốc

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC TÂY ANH QUỐC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM KHÓA VI (2012-2013) THẠC SỸ LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ THẠC SỸ LUẬT TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Application THÔNG TIN TUYỂN SINH 1. Đối tượng tuyển sinh: -          Cử nhân…

Các bài viết khác của Tin tức & sự kiện
Diễn đàn Thạc sỹ

Góc IT
liên thông học viện tài chính
học viện tài chính
Tổng hợp thông tin tuyển sinh
Khoa Quốc tế - Đại học Thương Mại

Nhập địa chỉ email của bạn: