HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013new

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số   1045    /HVTC-SĐH                                     Hà Nội, ngày   10    tháng   10   năm 20            THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Đợt I năm 2013 Thực hiện Thông tư số:10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Việt Nam

Học sinh lớp 7 trả lại 13 triệu đồng nhặt đượcnew

Học sinh lớp 7 trả lại 13 triệu đồng nhặt được

(Dân trí) – Trong lúc đi xem văn nghệ tại hội trường Trung tâm VH- TT tỉnh Bình Định, em Hoàng đã ví bên trong có 13 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác, sau đó em đưa cho cha mẹ để tìm người trả lại người đánh mất. Đó là hành động đẹp của…

Các bài viết khác của Tin tức & sự kiện
Diễn đàn Thạc sỹ

Góc IT
liên thông học viện tài chính
học viện tài chính
Tổng hợp thông tin tuyển sinh
Khoa Quốc tế - Đại học Thương Mại

Nhập địa chỉ email của bạn: