HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -THÔNG BÁO TUYỂN SINH Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị – Khóa 6new

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -THÔNG BÁO TUYỂN SINH Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị – Khóa 6

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 6, thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon  BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Số:           /TB – HVTC CỘNG HÒA XÃ…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Quốc Tế

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013new

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số   1045    /HVTC-SĐH                                     Hà Nội, ngày   10    tháng   10   năm 20            THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Đợt I năm 2013 Thực hiện Thông tư số:10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của…

Các bài viết khác của Thạc sỹ Việt Nam

“Chạy công chức 100 triệu”: Ngành nội vụ cũng giật mình?new

“Chạy công chức 100 triệu”: Ngành nội vụ cũng giật mình?

(Dân trí) – Ngày 18/12, Phó trưởng Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho rằng, thông tin của ông Dực về việc chạy công chức mất không dưới 100 triệu đồng chắc chắn ngành nội vụ cũng giật mình. Ông Long khẳng định Hà Nội sẽ nghiêm túc thanh tra việc…

Các bài viết khác của Tin tức & sự kiện
Diễn đàn Thạc sỹ

Góc IT
liên thông học viện tài chính
học viện tài chính
Tổng hợp thông tin tuyển sinh
Khoa Quốc tế - Đại học Thương Mại

Nhập địa chỉ email của bạn: