ĐH Y Dược TP.HCM tuyển sinh đào tạo Sau đại học năm 2012

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển chuyên khoa cấp I (CKI), chuyên khoa cấp II (CKII), Bác sĩ  nội trú bệnh viện (NT), Cao học và Nghiên cứu sinh (NCS) năm 2012 cho các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân thuộc các chuyên ngành sau:

TT

CHUYÊN NGÀNH

CKI

CKI

CKII

CK II

Cao học

NCS

NT

   

TT

TTTCC

TT

TTTCC

TT

 

 

Y học hình thái:
+ Giải phẫu

X

X

+ Giải phẫu bệnh

X

X

X

X

X

+ Mô phôi

+

X

Y học chức năng:
     + Hoá sinh

X

X

X

     + Huyết học

X

X

X

+

X

     + Sinh lý học

X

X

     + Miễn dịch – Sinh lý bệnh

X

Vi sinh

X

X

X

Ký sinh trùng

X

X

X

X

Nội khoa

X

X

X

X

Nội – Tiêu hóa

X

X

Nội – Hô hấp

X

X

Nội – Thận tiết niệu

X

X

Nội – Tim mạch

X

X

Hồi sức cấp cứu

X

+

Thần kinh

X

X

X

X

X

Nội tiết

X

X

X

Da liễu

X

X

X

X

Lao và bệnh phổi

X

X

X

X

X

X

X

Lão khoa

X

X

+

+

X

Nhi

X

X

X

X

Nhi – Sơ sinh

X

X

Nhi – Tiêu hóa

X

X

Nhi – Hô hấp

X

X

Nhi – Tim mạch

X

X

Nhi – Thần kinh

X

Nhi – Huyết học

X

Nhi – Thận

X

X

Nhi – Nội tiết và chuyển hóa

X

Nhi – Hồi sức

X

X

Truyền nhiễm

X

X

X

+

X

Tâm thần

X

X

+

X

Gây mê hồi sức

X

X

X

X

X

+

X

Ung thư

X

X

X

X

Ngoại khoa

X

X

X

X

X

Ngoại – Lồng ngực

X

X

+

X

X

Ngoại – Thần kinh – Sọ não

X

X

X

X

X

Ngoại – Nhi

X

X

+

+

X

Ngoại – Niệu

X

X

+

X

X

Chấn thương chỉnh hình

X

X

+

X

X

Phục hồi chức năng

X

X

Nhãn khoa

X

X

X

X

X

Tai Mũi Họng

X

X

X

X

Mũi – Họng

X

Thính học

X

Sản phụ khoa

X

X

X

X

X

Chẩn đoán hình ảnh

X(#)

X(#)

X

X – Quang

X

Siêu âm

X

Bác sĩ gia đình

X

Điều dưỡng

X(*)

Dịch tễ học

X

Y học dự phòng

X

Quản lí y tế

X

X

Y tế công cộng

X

X

X

Y học cổ truyền

X

X

X

X

X

Răng Hàm Mặt

X

X

X

X

X

Công nghệ dược phẩm & bào chế

X

X

X

Công nghệ dược phẩm

X

Bào chế

X

Hóa dược

X

Kiểm nghiệm thuốc – Độc chất

X

X

Kiểm nghiệm thuốc

X

X

Dược liệu – Dược học cổ truyền

X

X

X

Dược lý – Dược lâm sàng

X

X

X

Dược lý

X

Tổ chức quản lý dược

X

X

X

Ghi chú:  - TT: hệ tập trung; TTTCC: hệ tập trung theo chứng chỉ.

- Dấu (X): chuyên ngành có mã số được đào tạo.

- Dấu (+): chuyên ngành được đào tạo cao học, nghiên cứu sinh chung mã số với một chuyên ngành khác.

- Dấu (#): chỉ nhận hồ sơ của các thí sinh có chứng chỉ định hướng chuyên khoa hoặc
bồi dưỡng sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh có thời gian học tối thiểu là 10 tháng do các cơ sở đào tạo được Bộ y tế cho phép.

- Dấu (*): chỉ nhận hồ sơ của giảng viên các trường y tế.

I – ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ CÁC MÔN THI CHO TỪNG CẤP:

1. TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I:

a. Điều kiện dự thi:

- Có bằng tốt nghiệp đại học (bác sĩ, dược sĩ) tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi thuộc hệ đào tạo dài hạn hoặc chuyên tu tốt nghiệp từ năm 2010 trở về trước.

- Đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành Tai Mũi Họng, Nhãn khoa và Chẩn đoán hình ảnh phải có chứng chỉ định hướng chuyên khoa do các cơ sở được Bộ Y tế cho phép đào tạo cấp.

- Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sư.

- Thâm niên công tác 12 tháng liên tục (sau khi tốt nghiệp đại học) tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi, hiện đang công tác trong chuyên ngành đăng ký dự thi và được cơ quan chủ quản cử đi dự thi.

- Tuổi không quá 45 (sinh năm từ 2/1967 trở về sau) đối với nữ và 50 (sinh năm từ 2/1962 trở về sau) đối với nam, có đủ sức khỏe.

- Các đối tượng ngoài biên chế Nhà nước phải đóng kinh phí đào tạo.

b. Hình thức đào tạo:

+ Hệ tập trung: tập trung tại ĐH Y Dược TP.HCM để học 2 năm liên tục.

+ Hệ tập trung theo chứng chỉ: tập trung thành từng đợt theo kế hoạch của ĐH Y Dược TP.HCM trong thời gian 4 năm.

c. Các môn thi tuyển:   2 môn: cơ sở và chuyên ngành

1 – Môn cơ sở: + Giải phẫu học: đối với hệ Ngoại

+ Sinh lý học: đối với hệ Nội, YHCT

+ Hóa hữu cơ: đối với ngành Dược

+ Cơ sở của Răng hàm mặt: đối với ngành Răng Hàm Mặt

+ Tổ chức quản lý y tế: đối với ngành Bác sĩ gia đình

+ Thống kê căn bản: đối với ngành Y tế công cộng

(Xem danh mục các môn thi cơ sở niêm yết tại ĐH Y Dược TP.HCM)

2 – Môn chuyên ngành: theo chuyên ngành đăng ký dự thi.

2. TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP II:

a. Điều kiện dự thi:

- Người có bằng tốt nghiệp chuyên khoa I chuyên ngành tương ứng, có thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi từ 6 năm trở lên (không kể thời gian học CK I); hoặc có bằng tốt nghiệp  bác sĩ  nội trú đã công tác trong chuyên ngành dự thi 3 năm (tính từ ngày tốt nghiệp BS nội trú) tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi, hiện đang làm việc trong chuyên ngành đăng ký dự thi và được cơ quản chủ quản cử đi dự thi.

- Tuổi không quá 50 (sinh năm từ 2/1962 trở về sau) đối với nữ và 55 (sinh năm từ 2/1957 trở về sau) đối với nam, có đủ sức khỏe.

- Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sư.

- Các đối tượng ngoài biên chế Nhà nước phải đóng kinh phí đào tạo.

b. Hình thức đào tạo:

+ Hệ tập trung: tập trung học liên tục 2 năm tại ĐH Y Dược TP.HCM.

+ Hệ tập trung theo chứng chỉ: tập trung thành từng đợt theo kế hoạch của ĐH Y Dược TP.HCM trong thời gian 4 năm.

c. Các môn thi tuyển:  2 môn: ngoại ngữ và chuyên ngành

1 – Môn ngoại ngữ chuyên ngành: trình độ C Anh văn hoặc Pháp văn; nếu thí sinh đăng ký dự thi tiếng Nga, Đức, Trung phải chịu toàn bộ chi phí mời Hội đồng thi.

2 – Môn chuyên ngành: theo chuyên ngành đăng ký dự thi.

* Đối với thí sinh dự thi chuyên khoa cấp II được miễn thi môn ngoại ngữ cho người có một trong những điều kiện sau:

+ Công tác liên tục 03 năm trở lên tại khu vực 1 (KV 1).

+ Công tác liên tục 03 năm trở lên tại khu vực 2 nông thôn đối với người không phải dân tộc Kinh.

Khu vực ưu tiên căn cứ theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

Các đối tượng miễn thi môn ngoại ngữ trên sẽ học và thi đạt môn ngoại ngữ (tương đương trình độ B, có phần chuyên ngành) trong quá trình đào tạo mới được thi tốt nghiệp chuyên khoa cấp II.

3. TUYỂN SINH CAO HỌC:

a. Điều kiện dự thi:  

- Có bằng bác sĩ, dược sĩ hoặc bằng cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng, các bằng cử nhân khác tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi, có ít nhất 12 tháng công tác (sau khi tốt nghiệp đại học) trong chuyên ngành đăng ký dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi, được cơ quan chủ quản cử đi dự thi.

- Hoặc có bằng bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, xếp hạng khá trở lên, tốt nghiệp năm 2011 được dự thi (không cần thâm niên công tác đủ 12 tháng và không cần có cơ quan công tác).

- Các đối tượng ngoài biên chế Nhà nước phải đóng kinh phí đào tạo.

b. Hình thức đào tạo:  tập trung 2 năm liên tục

c. Các môn thi tuyển:   3 môn

1 – Môn cơ bản:  Toán xác suất thống kê.

2 – Môn Ngoại ngữ chuyên ngành: ngoại ngữ dùng trong thi tuyển là tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung và Nhật; nếu thí sinh đăng ký dự thi tiếng Nga, Đức, Trung và Nhật phải chịu toàn bộ chi phí mời Hội đồng thi.

3 – Môn cơ sở: Xem danh mục các môn thi cơ sở niêm yết tại ĐH Y Dược TP. HCM.

d. Điều kiện tuổi:

Không hạn chế tuổi; nhưng các thí sinh trên 45 tuổi (sinh năm từ 2/1967 trở về trước) phải đóng kinh phí đào tạo.

4. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH:

a. Điều kiện dự thi: Thí sinh phải có:

- Bằng Thạc sĩ phù hợp chuyên ngành đăng ký dự tuyển: tốt nghiệp Thạc sĩ loại khá trở lên được dự tuyển ngay, loại trung bình phải có thời gian công tác chuyên môn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi; có ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trong các tạp chí chuyên ngành.

- Hoặc bằng Đại học chính qui, tốt nghiệp loại giỏi được dự tuyển ngay, loại khá phải có thâm niên công tác 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi, có ít nhất 02 bài báo đăng trong tạp chí nghiên cứu khoa học.

- Một bài luận về dự định nghiên cứu 3 – 4 trang A4 (theo mẫu)

- Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học và thủ trưởng đơn vị (theo mẫu).

- Đề cương nghiên cứu chi tiết dài 30 – 50 trang (theo mẫu) (Power point để trình bày). Đề cương phù hợp với hướng nghiên cứu của Khoa và Bộ môn được thông báo tại phòng sau đại học.

- Được cơ quản chủ quản cử đi dự thi.

- Các đối tượng ngoài biên chế Nhà nước phải đóng kinh phí đào tạo.

b. Hình thức đào tạo:

+ Tập trung liên tục: 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng Đại học.

+ Tập trung không liên tục: 4 năm, phải được cơ sở đào tạo chấp nhận và có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại trường đề thực hiện đề tài nghiên cứu.

c. Điều kiện tuổi: không hạn chế tuổi; nhưng các thí sinh là công chức trên 45 tuổi (sinh năm từ 2/1967 trở về trước) phải đóng kinh phí đào tạo.

d. Môn thị tuyển: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C

* Miễn thi môn Ngoại ngữ cho những thí sinh có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ ở nước ngoài, mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh, Pháp không qua phiên dịch.

+ Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh, Pháp.

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL  iBT đạt 61 điểm hoặc TOEFL ITP 500 điểm, IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (theo chuẩn B1, B2 của khung Châu Âu chung – CEF)

+ Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ có giá trị trong 02 năm.

5. TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ:

a. Điều kiện dự thi:

Có bằng tốt nghiệp hệ chính qui, tốt nghiệp năm 2011 thuộc ngành học tương ứng với ngành tốt nghiệp đại học và đạt loại khá trở lên (chỉ tính điểm thi tốt nghiệp đạt lần 1).

Tuổi không quá 27 (sinh năm từ 1985 trở về sau).

Có đủ sức khỏe.

Trong các năm học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

Thi sinh tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, nếu có đủ điều kiện qui định được xét miễn thi tuyển.

b. Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung 3 năm.

c. Các môn thi tuyển gồm 4 môn

Môn cơ bản:  Toán xác suất thống kê.

Môn cơ sở:

+ Sinh lý học: đối với chuyên ngành Hệ nội + Gây mê hồi sức + Ung thư.

+ Giải phẫu học: đối với chuyên ngành Hệ ngoại + Chẩn đoán hình ảnh.

+ Giải phẫu Đầu–Mặt–Răng: đối với chuyên ngành Phẫu thuật Hàm mặt và Đa khoa Răng Hàm Mặt.

Ngoại ngữ chuyên ngành:  Anh văn hoặc Pháp văn (tương đương trình độ A2 – CEF).

Chuyên ngành:

+ Thi viết: nội dung bao gồm các chuyên ngành Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nhiễm.

+ Thi vấn đáp: nội dung theo chuyên ngành đăng ký dự thi.

d. Điều kiện được xét tuyển: thí sinh dự thi phải đạt điểm các môn thi như sau:

-    Môn Toán, Cơ sở và Ngoại ngữ phải đạt từ 5 điểm trở lên.

-    Môn chuyên ngành phải đạt từ 7 điểm trở lên (tính điểm trung bình cộng thi viết và vấn đáp).

e. Xét trúng tuyển:

Theo tổng điểm 3 môn thi (Toán, Cơ sở, Chuyên ngành).

Việc xét trúng tuyển trên nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp theo chuyên ngành đăng ký dự thi (Khi thí sinh có tổng điểm bằng nhau sẽ xét điểm ngoại ngữ).

II – CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN: những đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh (không áp dụng cho các thí sinh đăng ký dự thi bác sĩ nội trú bệnh viện):

1. Thương binh, bệnh binh có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với Cách mạng.

3. Người dân tộc thiểu số đang làm việc tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người hiện đang công tác liên tục tối thiểu trong 24 tháng trở lên tại các xã vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu của Chính phủ tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Ghi chú:   + Các thí sinh thuộc diện trên đề nghị nộp giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền khi đi nộp hồ sơ (không giải quyết trường hợp bổ sung giấy ưu tiên sau khi đã nộp hồ sơ).

+ Mỗi thí sinh chỉ được hưởng một diện ưu tiên.

+ Người thuộc diện ưu tiên nếu dự thi cao học thì được cộng một điểm cho môn cơ bản; nếu dự thi CKI thì được cộng thêm một điểm cho môn cơ sở; nếu dự thi CK II thì được cộng một điểm cho môn ngoại ngữ.

III – HỒ SƠ DỰ THI:

- Đơn xin dự thi (có phần xác nhận thâm niên công tác theo mẫu của ĐHYD TP.HCM).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu của ĐHYD TP.HCM).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa).

- Hai bản sao bằng tốt nghiệp Đại học; hai bản sao bằng tốt nghiệp CK I nếu dự thi CK II;
(tất cả bản sao phải có công chứng).

- Bốn ảnh cỡ 3 x 4 (ảnh chụp không quá 6 tháng) và ba phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh để thông báo kết quả thi.

- Công văn cử đi dự thi của cơ quan trực tiếp quản lý (ghi rõ cấp đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đăng ký dự thi).

- Biên lai đóng lệ phí thi (bản photo).

- Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) (theo mẫu).

- Đối với các thí sinh thuộc diện biên chế nhà nước đề nghị nộp bản sao (có công chứng) quyết định bổ nhiệm công chức nhà nước.

- Chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ theo qui định (có công chứng).

* Đối với thí sinh thi NCS cần thêm:

- Bảng điểm học Đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng nếu bằng tốt nghiệp Đại học không xếp loại (dành cho thí sinh chỉ có bằng đại học thi NCS).

- Hai bản sao bằng Thạc sĩ và bảng điểm cao học đối với thí sinh là Thạc sĩ dự thi NCS (tất cả bản sao phải có công chứng).

- Bảng liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố kèm bản sao các bài báo (trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo). Các công trình nghiên cứu đống thành tập

- Bài luận và đề cương nghiên cứu của thí sinh thi NCS (hình thức và trình bày nội dung đề cương xem hướng dẫn tại Phòng sau đại học).

IV – PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

- Nhận giấy báo dự thi: tại P.SĐH ĐH Y Dược TP.HCM

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng sau đại học Đại học Y Dược TP.HCM.

Ghi chú:

* Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

* Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh phải mang theo các loại văn bằng bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu.

V – ÔN THI VÀ THI TUYỂN:

* Ôn thi:

- Tổ chức ôn các môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

+ Toán xác suất thống kê, hóa hữu cơ, sinh lý học, giải phẫu học, ngoại ngữ: cho các thí sinh dự thi cao học và NCS.

+ Sinh lý học, giải phẫu học, cắn khớp học, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, thống kê căn bản, tổ chức quản lý y tế, hóa hữu cơ: cho các thí sinh dự thi bác sĩ chuyên khoa cấp I.

- Đăng ký, nộp lệ phí ôn thi tại Phòng tài chính kế toán ĐH Y Dược TP.HCM

- Thời gian bắt đầu ôn thi: xem lịch ôn tập cụ thể tại P.SĐH ĐH Y Dược TP.HCM

- Địa điểm ôn thi: xem thông báo tại Phòng sau đại học ĐH Y Dược TP.HCM.

- Đề cương ôn thi: niêm yết tại Phòng sau đại học ĐH Y Dược TP.HCM.

- Ghi chú: Các lớp ôn tập sẽ ngưng đăng ký khi lớp học đủ chỗ.

* Thi tuyển:

- Lệ phí đăng ký dự thi: 80.000đ/01 hồ sơ.

- Lệ phí thi: + 100.000đ / 01 môn đối với thí sinh dự thi CK1, CH, Nội trú.

+ 200.000đ / 01 môn đối với thí sinh dự thi CK2 và NCS.

- Nộp lệ phí tại Phòng tài chính kế toán ĐH Y Dược TP.HCM

- Thí sinh dự thi NCS sẽ nộp 1.000.000 đồng trước khi đánh giá chuyên môn.

* Trong thời gian ôn tập và thi tuyển thí sinh phải tự túc nơi ăn, ở.

VI – THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

* Thí sinh tập trung tại Đại giảng đường Đại học Y Dược TP.HCM. Để nghe phổ biến qui chế và địa điểm thi.

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Đối tượng

Địa điểm

Thứ năm

Sáng

Toán xác suất thống kê

CH, NT

Đại học Y Dược

TP. Hồ Chí Minh

217 Hồng Bàng, Q. 5

TP. Hồ Chí Minh

23.02.2012

Chiều

Cơ sở

CK I, CH, NT

Thứ sáu

Sáng

Chuyên ngành

CK I, CKII,NT

24.02.2012

Chiều

Ngoại ngữ

(đọc, viết và nghe hiểu)

CK II, CH,NCS,NT

Ghi chú: Thí sinh xem giờ và địa điểm thi cụ thể tại Phòng sau đại học.

* Đánh giá chuyên môn NCS: tại Đại học Y Dược TP.HCM.

* Thi vấn đáp Bác sĩ nội trú: tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Mọi thủ tục chi tiết liên hệ trực tiếp tại Phòng Sau đại học Đại học Y Dược TP.HCM

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb